global_strategy

Selskapet

Om

b:hip Europe ble startet i 2015 som et resultat av en lisensavtale for det europeiske markedet med b:hip Global, et framgangsrikt selskap i Directo Sales-konsernet grunnlagt av Terry LaCore i 2007. b:hip Europe er et dansk privat aksjeselskap som har som hovedformål å drive direktesalg, forankret i skandinaviske tradisjoner og med et tydelig fokus på produktkvalitet og sluttkunder. b:hip Europe administreres uavhengig av b:hip Global, med egne produkter utviklet og produsert av danske selskaper. b:hip Europe ble grunnlagt av Jan Madsen, Jan Sarfelt og Michael Sarfelt. Med sine respektive karrierer som suksessfulle gründere og direktesalgsdistributører vet de nøyaktig hva som skal til fra selskapets side for at b:hips distributører skal lykkes, og er svært opptatt av å gi dem nettopp dette.

Målsettingen

b:hip Europes målsetting er å hjelpe folk med å få en sunnere og bedre livsstil. Det vil vi oppnå gjennom å drive et solid og bærekraftig selskap med unike produkter og tilby en enestående forretningsmulighet. Vi er ikke børsnotert og har dermed ingen eksterne aksjonærer vi må gjøre til lags. For oss er det eneste som betyr noe, at distributørene våre lykkes, og at kvalitetsproduktene våre blir tilgjengelige for kunder over hele Europa. I løpet av de kommende årene vil vi ved hjelp av organisk vekst utvide virksomheten i alle deler av Europa og videreutvikle selskapet på sunne prinsipper og med høy integritet forankret i europeisk forretningsfilosofi og en europeisk tilnærming til direktesalg.

Global strategi

Målet er å fortsette den internasjonale veksten og ta med oss forretningsmodellen vår og de unike helseproduktene våre ut i verden, til mange land og markeder. For oss er “lokalsamfunnet” mer enn bare et ord, og vi tror på å gi noe tilbake til støttespillerne våre. Vi tror fullt og helt på transparens og varemerkeansvar og gjør alt vi kan for å følge gjeldende produktmessige og juridiske retningslinjer i markedene der vi har distribusjon. Vår fornuftsbaserte tilnærming til beste praksis gir sammen med en robust og pålitelig nettbasert infrastruktur distributørene våre de verktøyene de trenger for å utvikle sin egen virksomhet. Vi har tro på merkets styrke og autentisitet. Vi vil fortsette å vokse gjennom å innprente visjonen vår i distributørers og kunders hoder og hjerter, og vi vil fortsette arbeide for et sunnere og bedre liv for alle.

Selskapet